Към съдържанието


- - - - -

Терминологичен речник за китайските бойни изкуства


  • Please log in to reply
В темата има 6 мнения

#1 Рузаки_

Рузаки_
  • Гости

Публикувано: 03 февруари 2008 - 12:34

Нека съберем всички термини от това БИ в тази тема за улеснение на начинаещите.

#2 KETLOT_

KETLOT_
  • Гости

Публикувано: 04 февруари 2008 - 14:29

http://pages.prodigy...vid_wolfe/pmaa/ -The David Brent Wolfe Dictionary of Chinese Martial Art Terms(Речник на термините в китайските бойни изкуства) , има на сайта варианти на речника за почти всички държави имащи разпространени бойни изкуства.


http://www.mtaichi.com/blog/?p=13 - Glossary of Tai-Chi Terms (Тай Дзи термини)


http://www.dstaiji.com/glossary.html - Glossary of Common Tai Chi and Kung-Fu Terms(Общи термини)

Първата връзка само препоръчвам другите са за отбиване на номера :)

Сега остава някой разбиращ да напише нещата и на български :)

Предлагам да започнем от А и всеки който има време да написва по един термин докато решим, че буквата е изчерпана и да преминем към следващата.

Ето и моя принос от първата връзка с речника :

А :

An означава да буташ или да натиснеш надолу, после напред и накрая нагоре.
Техниката има за цел да пресова тялото на противника към земята и при последващата отблъскваща(рикошираща) сила нагоре да ни позволи да избутаме тялото на противника.
Това е една от тринайсете основни положения/състояния? на Тайдзи Цюан. (means to push or press down, then forward, and finally upward. The technique is to get the opponent's body to compress against the ground and then rebound upward permitting the pushing away of the opponent's body. It is one of the thirteen basic postures of Taiji quan.)

An chang - Натискаща(пресоваща) длан или бутаща длан (Mandarin, meaning press palm or pushing palm.)

Anjin - означава скрита сила.Това е термин описващ комбинацията на твърда и мека сила в Xing yi quan. Смята се за средно ниво умение в прилагането на силата(means hidden power. It is a term describing the combination of hard and soft force in Xing yi quan. It is considered a middle level skill in the use of force.)

Ao bu означава обратна/извърната позиция. Противоположните ръка и крак са напред. т.е. ляво стъпало и дясна ръка са пред дясно стъпало и лява ръка(means reverse stance. The opposite foot and hand are forward, i.e., left foot and right hand are in front of the right foot and left hand)
Ao bu - означава усукана позиция (means twisted stance.)

B : :D :yin-yang:

Това мнение е редактирано от KETLOT: 04 февруари 2008 - 14:31


#3 К.Т._

К.Т._
  • Гости

Публикувано: 25 март 2008 - 18:06

За fang song (релаксацията) - виж тази тема
За shuang zhong ("двойна тежест") - виж тази тема
Статии относно пън дзин - на английски
Речник за термините в багуаджан - на руски
Речник на термините в синицюан - на руски


Премествам тук превода на Стефан, защото излизаше като първо мнение в темата - К.Т.

Определение за "tang ni bu" - "стъпка, плъзгаща се в калта", което Di Guoyoung дава в своя "Речник на термините" към книгата " Учебник по багуа джан"...
..." 淌泥步:-Тан ни бу.Особенна, характерна само за багуаджан стъпка, използвана при ходенете в кръг. Тан ни бу изисква отделна тренировка : краката сгънати в коленете, което позволява да се приклекне, тежеста отначало е изцяло на задния крак, предния крак се изпъва напред, пръстите на крака се изпъват напред, коляното се изпъва, коленете са затворени (he xi) навътре. След това тежеста се пренася напред, предния крак устойчиво стъпва на земята, пръстите "хващат" земята(zhua di), задния крак продължава движението. Когато предния крак с тласък се изнася напред(ti), в пръстите на крака трябва да се концентрира tan jin - опипващо усилие. Стъпалата се движат по окръжност.

Изискванията към тан ни бу се заключават в 5 йероглифа : deng, mo, ti, tan, cai. Deng (тласкане) - указва изхвърлянето на силата от задния крак, крака се изправя, отбутвайки се от земята и ускорява-подгонва корпуса напред. Deng jin на задния крак - това е източника за движение напред. Mo jin (триене) - указва факта, че при стъпването на задния крак напред, когато задния крак се разминава с вътрешната част на предния, разстоянието между краката трябва да бъде много малко, стъпалото не се подвига високо, най-добре е да не превишава височината на глезена. Когато в трактатите се споменава за mo jin - това е пряко упътване за височината на подвигане на задното стъпало. Ti (ритник) - указва факта, че когато стъпалото се изнася напред, в него трябва да се прояви ритащото усилие - ti jin. Външно това се проявява в това, че предния крак се движи бързо и със сила. Образно :плъзгане напред в калта (tang ni). Tan jin се проявява преди стъпалото да е стъпило на земята, като опипване на почвата. Да се провери мястото, където предстои да стъпим. Cai jin (стъпкване) - указва факта, че при поставяне на предното стъпало на земята, трябва да има усилие cai, със сила, насочена надолу, пръстите на краката "хващат" земята, появвява се усещането за устойчивост. Тези 5 йероглифа показват особеностите на изпълнението на tang ni bu, това са 5 вида jin, които изискват отделна и старателна тренировка.

Различните направления в багуаджан говорят за тан ни бу като за основния метод на стъпване, общата картина се съхранява навсякъде, но има разлики в детайлите.

Майсторството в багуа директно зависи от тренировката на тан ни бу. Тази стъпка развива сила и подвижност на краката, устойчивост на цялото тяло, ловкост и подвижност на движенията. В трактатите има още една фраза : " равно повдигайки, равно спускай" - това означава, че при стъпка напред, предното стъпало се поставя на земята плоско и с цялата си повърхност. Това е възможно, ако в предното стъпало има усилие tan, при което стъпалото като че ли опипва почвата, а по отношение на това, че задното стъпало също се повдига равно и веднага с цялата си повърхност не мога да се съглася. Ако крачката е малка и висока - това е възможно, но ако стъпката е обичайната или низка, както се изисква в багуаджан, не вярвам, че съществува човек, способен равно да повдига задното стъпало. Пробвайте да направите стъпката по-широка и бърза - сами ще усетите. Някои учители даже говорят за това, че на задното стъпало трябва да се постави малък камък и при ходене да не се изпуска, но, аз мисля, че това е погрешно разбиране на фразата : "равно подвигай и равно спускай". Смятам, че във фразата " равно подвигай, равно спускай" не става дума за стъпалата, а за корпуса, чието ниво трябва да остава непроменено при вдигане и спускане на стъпалата. Задния крак, изпъвайки се в коляното и повдигайки петата, произвежда усилието deng, което позволява ефективно да се движи тялото напред. "И още нещо, взето от друга тема:

Eто част от един нов превод, с който се захванах, разсъждения на един от известните майстори на Xinyi liuhe quan за Li - силата и Jin - усилието...

...

"Сила(Li)

Когато се роди, човек вече има сила, която е силата на ембриона. Този вид сила е резултат от съединението на енергията на бащата и майката, към онаследеното после се прибавя Посленебесното хранене(има се предвид храненето след раждането, което драстично се отличава от начина, по който ембриона се храни от майката).
Човек посредством Посленебесната практика(има се предвид използването на hou tian qi, а именно - храна, напитки, витамини, чист въздух и прочие полезни неща...) на подхранване и закалка придобива сила, която е силата на Късното Небе(Hou tian, което е следствие на Xian tian - ранното небе). Този вид сила се развива, следвайки рационалното хранене и научната тренировка. Xinyi quan е школа, изучаваща науката на боя, изучаващия правилно тази школа, с помощта на тежки тренировки също може да постигне добри резултати по отношение на силата.

Силата се характеризира със следните признаци:


1. Сила на цялото тяло

Този вид сила е първия етап от майсторството в тренировката на силата, тренировката спомага за цялостното развитие на детето, вътрешното и външното са обединени, ако едно се движи - всичко се движи, идеята е да се използва силата на цялото тяло в ударите, за това и се нарича сила на цялото тяло.

2. Взривна сила

Взривната сила в Xinyi quan отработва мигновенно разширяване на тялото, като по този начин се изхвърля силата.

3. Пронизваща сила

Това е тренировка в Xinyi quan, при която се тренира удар, това е когато потърпевшия въпреки, че е получил удар в предната част на тялото, усеща болка и в задната част, за това се нарича пронизваща сила.

4. Механична сила.

Включване на мускулите на цялото тяло, отваряне-затваряне, сгъване-разгъване, чрез разтягане-развъртане на сухожилията, всички части на тялото си взаимодействат, пораждайки механична сила.

5. Вътрешна сила(Nei Li)

В Xinyi quan това е сила, породена от завъртането на dan tian, люлеещо движение, пораждащо сила, наречена вътрешна сила.

6. Спирална сила.

По време на тренировка цялото тяло се свива и раздува, следвайки формата и законите, поражда се винтообразна сила, също наречена спирална сила.

7. Пружинираща сила.

Това е сила, която гъвкаво връща силата на противника към него, като при това не се отстъпва назад.

8. Разтърсваща сила.

Противника ме атакува, аз разтварям неговата сила, след което мога да използвам разтърсваща сила, водейки противника го събарям, това е така на речената разтърсваща сила.

9. Деформираща сила.

Това всъщност е силата на осъзнаването. Например, ако нямам контакт с противника, какъв метод да използвам ? Мога да се движа свободно и да използвам срешу него разрязваща сила. Именно това се има предвид под : "Видиш ли ръка - отсечи я, видиш ли крак - ритни го !", това е всъщност деформиращата сила.

10. Жива сила..."

...Следва продължение... :)
:D#4 К.Т._

К.Т._
  • Гости

Публикувано: 02 април 2008 - 11:40

Англиско - китайски и китайско-английски речник за ушу.

#5 tong

tong
  • Дао
  • 463 мнения

Публикувано: 02 април 2008 - 12:54

Англиско - китайски и китайско-английски речник за ушу.


Добър е !!! :up:

#6 Доктора_

Доктора_
  • Гости

Публикувано: 14 октомври 2009 - 11:28

Ето един Кунг-Фу речник онлайн; там има и други интересни материали: http://www.kungfumag...fo/glossary.php

#7 Ppeppi_

Ppeppi_
  • Гости

Публикувано: 14 октомври 2009 - 12:29

Ето един Кунг-Фу речник онлайн; там има и други интересни материали: http://www.kungfumag...fo/glossary.php

Много полезно :good: