Към съдържанието


Снимка

RMA SYSTEMA SV - ІV МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР 12-13 АПРИЛ 2014 С ДМИТРИЙ СК


  • Please log in to reply
В тази тема няма мнения

#1 greenhealth-bg

greenhealth-bg

    Нов участник

  • Изпитателен Срок
  • 4 мнения

Публикувано: 19 февруари 2014 - 22:02

12-13 АПРИЛ 2014

 

ІV МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО РУСКО БОЙНО ИЗКУСТВО

 

SISTEMA SV

НА ШКОЛАТА "СИБИРСКИ ВЮН"

 

СЕМИНАРА ВОДИ:

ДМИТРИЙ СКОГОРЕВ

 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ШКОЛАТА "СИБИРСКИ ВЮН"

И МЕЖДУНАРОДНИЯ ЦЕНТЪР ПО РУСКО БОЙНО ИЗКУСТВО

 

ПРОГРАМАНА СЕМИНАРА ПО РУСКО БОЙНО ИЗКУСТВО НА ШКОЛАТА «СИБИРСКИ ВЮН»

 

България. София.  април 2014 година.


 

Ръководител на семинара: Скогорев Д.В.


 

1 ден. Продължителност: 8 часа (от 11.00. до 20.00. (събота))

 

- демонстрация на видовете защитни действия срещу нож и работа с нож (различни аспекти).

 

- теоретични занятия:

 

~ историческа справка;

 

~ техническа характеристика на ножовете;

 

~ типове ножове и тяхното използване;

~
начини на закрепване при транспортиране;


~ характеристики за изработване на индивидуално оръжие (нож);

 

~ психология на конфликта;

 

~ теория на работата в
ограничено пространств
о и условията на лоша видимост;

 

~ класификация на  ударите с нож;

 

- принципи на ръкопашния бой:


Начини за извеждане от физическо равновесие.

 

Напомняне на
принципите и начините за извеждане от физическо равновесие.


~ в статично положение;

 

~ в динамика с прилепване (извъртане в контакт);

 

~ в динамика с прилепване
(прилепване към ръка, водене).

 

- психофизическа подготовка при работа с нож:

 

~ колани.

 

~ пробождане с острие, леки порязвания с острие;

 

~ претъркалвания през нож, през два ножа;


~ подхвърляне на нож в кръг;

 

~ обвиване на нож (самостоятелно);

 

~ избягване на нож на пода,

 

~ хвърляне на нож един срещу друг по двойки ;

 

~ «залепване»  в статика, в динамика;

 

~ дистанция в боя.

 

- подвеждащи упражнения;

 

- специална акробатика (частично);

 

- стойка-рамка, форма;

 

- начин на извеждане от физическо равновесие;

 

- рамка-точка на контакта-опора;

 

- упражнения за контрол на дистанцията («залепване», «избутване»);

 

- въздействие срещу нож (избиване, отнемане) лостове;

 

- първи навици за работа при опиране на нож (работа в близък бой) (схеми на работа):

 

~  без захват с ръка;

~  с
ъс захват с  ръка;

~  с удар
с втората ръка.

 

- първи навици за работа на дистанция при нападение с нож
(схеми на работа):

~  определяне на началото на контакта;

~  «залепване»,
«избутване».


- навици за работа при нападение с нож  (работа на принципите на ръкопашния бой):

 

~ при опиране на нож (работа в близък бой, отпред, отзад, отстрани  и т.н.);

 

~ при опиране на нож до стената, в ъгъла на стаята и т.н.;


~ при опиране на нож в легнало положение едеж) на пода;

 

~ при нападение с нож от легнало положение на пода;

 

~ при нападение с нож на дистанция (с използване на начини за извеждане от
равновесие
).

 

- въздействие върху ЖВТ (жизнено важни точки);

 

- удари по вътрешни органи, насочени удари;

 

- работа с нож. Различни начини на защита на различни дистанции.

 

- работа срещу няколко нападащи:

 

~  в близък бой;

 

~ на дистанция.

 

- работа с нож срещу въоръжен противника (с тояга, с нож), (първи навици):

 

- фехтоване с ножове;

 

- разбор-модел на ситуацията (намиране на оптимални решения).


- оръжие с
острие. Сабя, шашка, меч. Особености на работата.

 

2 ден. Продължителност: 6 часа (от 11.00. до 18.00. (неделя))

 

- тояга-палка, демонстрация
на методи на защитни действия срещу тояга (защита срещу тояга, работа с тояга, въртене на тояга).


- теоретични занятия:


~ историческа справка;

 

~ техническа характеристика  и типове тояги, палки, жезъл;


~ характеристики за изработка на индивидуално оръжие  (тояга);

 

- Загряване с тояги. Различни упражнения.

 

~ Акробатика, претъркалвания през тояги. Падане върху тояга и т.н.

 

-Упражнения с тояга:


~  държане в ръка (върху пръст);


~ начини на извъртане (схема на
работа);

 

~ прехвърляне, с преобръщане и т.н. (поединично и по двойки).


Работа с тояга:

 

~  построяване
на плоскости
по схеми, излизане от  плоскостта на ударите, завинтване  в плоскостта на ударите
(работа подвойки).

 

Работа с тояга.


~ Начини за нанасяне на  удари и създаване на опорни точки за лостове
за извеждане от равновесие
.


~  Запазване на контакт.


~  работа с тояга  по  двойки (за извеждане от равновесие с помощта на тояга);


~  упражнения за изтръгване на
тояга
(откъсване-лост), взаимно захващане с двете ръце;


~  упражнения в динамика (избягване на удар
(движение) на близка дистанция, захват взаимен с двете ръце).

 

~  упражнения за извеждане от равновесие  с помощта на тояга,захват взаимен с двете ръце.

 

- Храстов метод за работа с тояга.


~ Схема на работа (срещу различни удари).
Схема:Прилепване          натоварване              управлениеВлизане в движение       опорна точка                             лостРамка                               удар (натоварване)                   удар с преместванеДа се използват:

 

А) лостове 1,2,3 вид (извиване на единия край на тоягата от захват с едната ръка, извиване на единия край на тоягата от за хват с двете ръце);

 

Б) удари натоварващи;

 

В) притискане на пръсти към тоягата (лост).

 

- демонстрация на методи на защитни действия срещу заплаха с пистолет.


- теоретични занятия:

 

~ историческа справка;

 

~ техническая характеристика на  пистолетите.


-Защита срещу заплаха с пистолет.Защитата срещу
заплаха с пистолет се построява на същите принципи, както  целия
ръкопашен бой. Огнестрелното оръжие е специфична сфера на дейност, затова ще се ограничим с  прости отбранителни функции, без особени подробности и с един пистолет.


 

- в близък бой:

 

~ излизане от плоскостта на изстрела;

 

~ натоварване с  действием (удар с ръка, крак, рлост с Център на Тежестта);

 

~ изпълнение на болеви прием (хвърляне, поваляне);

 

~ контрол на оръжието, обезоръжаване;

 

~ контрол на земята;

 

~ конвоиране.

 

- на дистанция:


              ~ излизане от плоскостта на изстрела;


~ натоварване с действие (удар с  ръка, крак, лост с Центърна  Тежестта);

 

~ изпълняване на болеви прием (хвърляне, поваляне);

 

~ контрол на оръжието, обезоръжаване;

 

~ контрол на земя;


~ конвоиране.


 

Обсъждане
на резултатите.

Допълнително ще се уточни мястото на провежда в София,

Цена за участие 150 лв.

 

За контакти:

GreenHealth®

 

София-1000, пл. "Славейков" № 6, етаж 2, офис 2,

 

+359888188718, + 35924425771,

 

e-mail: greenhealth@abv.bg

www.greenhealth-bg@abv.bg


 

Прикачени файлове